Stjórnarfundur 14. apríl 2008

Stjórnarfundur 14. apríl. 2008 kl. 18.00

 

Fundur 6

Fundarstaður: Harðarból

Fundur hófst  kl. 18.00

 

Mættir voru:

 

Guðjón Magnússon                                         8945101          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Guðmundur Björgvinsson                               8586421          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Guðný Ívarsdóttir                                           8997052          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingvar Ingvarsson                                           8212801          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ólöf Guðmundsdóttir                                     8980247          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sigurður Teitsson                                            8965400          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 1. Staða reiðhallarmála

Enn er verið að vinna að hönnun reiðhallarinnar, teikningum hefur verið skilað inn til Byggingafulltrúa, en hann gerði athugasemdir sem verkfræðingur er nú að leiðrétta, framkvæmdir eru því enn í biðstöðu.  Rætt um það hvort rétt væri að slíta samningi við verktakann og leita eftir öðrum til að ljúka verkinu.  Niðurstaðan var sú að það er líklega ekki hægt nema þá að byggja mun minni reiðhöll þar sem við munum ekki fá sambærileg verð annarstaðar frá.  Það er því áfram stefnt að því að ljúka byggingunni með núverandi verktaka.

 

 1. Staða fjármála

Yfirfarin staða fjármála með gjaldkera og er staðan góð.

 

 1. Félagsgjöld

Búið er að senda út greiðsluseðla fyrir árið í ár.  Enn og aftur varð ruglingur á sumum árgjöldum og stafar það fyrst og fremst af því hvernig hjóna og fjölskyldugjöldin eru byggð upp, en það er mjög mikil vinna að halda utanum þetta fyrirkomulag.  Við munum því leggja til á næsta aðalfundi að árgjöldin verði einfölduð á þann hátt að unglingar og ungmenni greiði ákveðið gjald og fullorðnir greiði eitt fast gjald á mann.  Þetta er hliðstætt því sem gert er í Fáki, en þeir hafa líka gefist upp á flóknu félagsgjaldamunstri.

 

 1. Átak í hreinlætis og umgengnismálum í samstarfi við hesthúseigendadeild

Fundað var með embættismönnum Mosfellsbæjar um umhverfismál í hesthúsahverfinu.  Fundurinn var mjög jákvæður og munum við njóta aðstoðar þeirra við útfærsluna.  Bréf sem hesthúseigendafélagið sendir út ásamt umgengnisreglum er fullgert og verður sent út á næstu dögum.  GM hefur kannað möguleika á að geyma hey til skemmri tíma hjá bændum í nágreninu og hefur náð samkomulagi við Andrés á Hrísbrú.  Þeir sem þurfa að geyma hey geta því sett sig í samband við hann.

 

 1. Tunguvegur, kynning á fyrirhuguðu vegstæði og framtíðar reiðleiðum

Stjórnarmenn Harðar, hesthúseigendafélag og reiðveganefnd voru kölluð til kynningarfundar hjá Mosfellsbæ þar sem farið var yfir tillögur að svokölluðum Tunguvegi.  Árið 2005 var haldinn kynningarfundur með félaginu og fyrirhugað vegstæði kynnt.  Þá voru verulegir ágallar á fyrirkomulagi reiðleiða til og frá hverfinu.  Þáverandi stjórn og reiðveganefnd gerðu kröfu um að það yrði lagfært.  Á þeim tillögum sem þarna voru kynntar var búið að koma til móts við allar okkar athugasemdir og gott betur.  Samþykkt að setja inn link á heimasíðuna þannig að félagsmenn eigi auðvelt með að skoða tillöguna.

 

 1. Aðstaða á Landsmóti

Ákveðið að ST sækti um 20 til 30 beitarhólf fyrir keppnishesta á landsmóti.

 

 1. Breyting á aðalfundartíma

Rætt var hvort rétt væri að breyta aðalfundartíma félagsins fram í janúar.  Þá er fleira fólk á svæðinu og reikningsárið gæti þá verið almanaksárið.  Verður kannað nánar og tekið fyrir á næsta aðalfundi.

 

 1. Önnur mál

Hestamannafélagið Adam

Nýtt hestamannafélag hefur verið stofnað á Kjalarnesi.  Í skilgreiningu LH á starfssvæði Harðar er Herði ætlað Mosfellsbær, Kjalarnes og Kjós.  Það er mjög óvenjulegt að LH heimili stofnun nýrra félaga á starfssvæðum annarra og í öllu falli furðulegt að slíkt skuli gert án samráðs við félag sem er starfandi fyrir á svæðinu.  Fundarmenn eru sammála um að senda LH bréf með ósk um skýringar og árétta að Hörður mun áfram starfa í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós.

 

Móttaka Fáks og Gusts,

Fákur kemur í heimsókn þann 1. Maí og Gustur nokkrum dögum síðar.  Samþykkt að fela kvennadeild félagsins að sjá um veisluföng í samráði við GB.

 

Keppnisnúmer

Kaupa þarf ný keppnisnúmer, ST tekur málið að sér.

 

Karlakvöld

Hestamannafélagið Hörður féll frá því að halda karlakvöld í ár vegna gagnrýni sem ákveðið atriði á slíku kvöldi fékk í fyrra.  Engu að síður héldu áhugasamir félagar einkasamkvæmi til að styrkja reiðvegagerð á svæðinu og söfnuðu þar verulegum fjármunum sem afhentir voru gjaldkera félagsins.

 

Fleira var ekki gert og fundi slitið

 

 

Verkefnalisti stjórnar

 

 1. Verklýsingar fyrir stjórn og nefndir                                        GM, + allir
 2. Lýsing á flugvallarhring                                                          GM +Bjarni Leirv.tungu
 3. Færa upplýsingatöflu upp í Dal                                              RJ
 4. Annað fréttablað Harðar                                                         RJ

 

 

Verkefnalisti lokið

 

 1. Mótadagar, festa mótadaga                                                    JJ og ÞÖG       Lokið
 2. Uppgjörsmál, aukaaðalfundur 6.nóv.kl 20.00                                             Lokið
 3. Uppgjör 2006                                                                                              Lokið
 4. Lagfæra upplýsingatöflu og setja nýja upp í dal                     GM  RJ  ST     Frestað
 5. Rekstur Harðarbóls, ákveða fyrirkomulag á næsta ári            GB                  Lokið
 6. Dagatal, koma því í framkvæmd                                            ST                    Lokið
 7. Fasteignagjöld á hesthús, ræða við Ragnheiði Ríkharðsd.     GM                  RR
 8. Rif á restinni af dómpallinum, fá leifi byggingaryfirvalda     GM                  Lokið
 9. Beitarmál, fjölga beitarstykkjum, ræða við Valdimar ÓG                  Lokið
 10. Fréttabréf í janúar                                                                   GM                  Lokið
 11. Félagatal, koma því í lag                                                                             Lokið
 12. Félagatal                                                                                                      Lokið
 13. Bikar og skjöldur fyrir árshátíð                                               GM                  Lokið
 14. Heygeymslusvæði á Harðarsvæðinu                                       ÓG  GM          Lokið
 15. Lagfæra upplýsingatöflu                                                         GM +Keli        Lokið
 16. Átak í umhverfis og umgengnismálum                                   GM  ÓG          1.áf.lokið

 

 

Tengiliðir við nefndir

 

Fræðslunefnd                                      RJ

Beitar- og umhverfisnefnd                  ÓG

Æskulýðsnefnd                                   ÓG og ÞÖG

Reiðveganefnd                                    RJ

Reiðhallarnefnd                                  GM

Ferðanefnd                                          II

Fjáröflunarnefnd                                 ST

Mótanefnd                                          JI
Vallarnefnd                                         JI
Skemmtinefnd, árshátíðarnefnd         GM

Deild hesthúseigenda                          ÓG

Heimasíða og útgáfa félagsrits            RJ
Harðarból, rekstur                               GB

Harðarból, útleiga                               GB

 

 

Fundartímar stjórnar

 

Fastir fundartímar eru einu sinni í mánuði kl. 18.00 á neðangreindum dögum, aukafundartímar verða boðaðir sérstaklega ef þörf þykir kl. 18.00 á neðangreindum dögum.

 

10. desember  Fastur fundartími

14. janúar       Fastur fundartími

28. janúar        Aukafundartími

11. febrúar     Fastur fundartími

25. febrúar       Aukafundartími

10. mars          Fastur fundartími

31. mars           Aukafundartími

14. apríl          Fastur fundartími

28. apríl           Aukafundartími

5. maí              Fastur fundartími

26. maí                        Aukafundartími

9. júní             Fastur fundatími